Müşteri Hizmetleri : +90 532 484 58 06

Sepette 0 ürün bulunuyor.

Mahmutpaşa Toptan Ve Perakende Alışveriş

ÜCRETSİZ Kargo

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

7/24 DESTEK

KOLAY PARA İADESİ

Kullanım Koşulları & Ekler

1 Kullanım Koşulları

EK - 1 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.mahmutpasa.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.mahmutpasa.com.tr  internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Sururi mahallesi tarakçı cafer sokak giyim han no : 48  B-6 Yeşildirek EMİNÖNÜ / FATİH / İSTANBUL” adresinde mukim MAHMUTPAŞA marka sahibi İsmail Şahin (bundan böyle kısaca "MAHMUTPAŞA" olarak anılacak )’dır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “MAHMUTPAŞA” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. “MAHMUTPAŞA” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "MAHMUTPAŞA" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.mahmutpasa.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı olan veya bağlı olmayan alt alan adlarından oluşan “MAHMUTPAŞA”nın “Hizmet”lerini sunduğu tüm internet sitesi ve internet siteleri.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “MAHMUTPAŞA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “MAHMUTPAŞA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “MAHMUTPAŞA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"MAHMUTPAŞA Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "MAHMUTPAŞA"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“MAHMUTPAŞA Hizmetleri” "Hizmet": "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “MAHMUTPAŞA” tarafından sunulan uygulamalardır. "MAHMUTPAŞA", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal,işitsel imgeler,teknolojik gelişmelere bağlı yenilik ve uygulamalar.

"MAHMUTPAŞA Arayüzü" : MAHMUTPAŞA ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "MAHMUTPAŞA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “MAHMUTPAŞA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“MAHMUTPAŞA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “MAHMUTPAŞA”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. MAHMUTPAŞA HİZMETLERİ

3.1. " MAHMUTPAŞA", "Üye"ler tarafından "MAHMUTPAŞA Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "MAHMUTPAŞA Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "MAHMUTPAŞA", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ve "MAHMUTPAŞA" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "MAHMUTPAŞA", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmakta ve insiyatif sahibidir .

3.4. "MAHMUTPAŞA", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "MAHMUTPAŞA", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. MAHMUTPAŞA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “MAHMUTPAŞA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Mahmutpasa.com.tr de yer alan, dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; tasarım, metin, yazılım, teknik çizimler, konfigürasyonlar, grafikler, diğer dosyalar ve seçim ve düzenlemeleri ("İçerik") gibi tüm içerik işlemleri kanunlara uygun olmak zorundadır. "Kullanıcı”lar, Telif hakki size veya bir başkasına ait olan materyallerin bu Sitede uygun bir şekilde kullanılmadığını düşünüyorsanız, daha fazla bilgi için Telif Hakları Kurallarımıza bakin ve mahmutpasa.com.tr iletişim bilgilerimizden Telif Hakları Organımıza başvurun.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "MAHMUTPAŞA Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "MAHMUTPAŞA", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “MAHMUTPAŞA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “MAHMUTPAŞA”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "MAHMUTPAŞA" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "MAHMUTPAŞA"nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " MAHMUTPAŞA"nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "MAHMUTPAŞA", e-alışveriş sitesine üye olmanızla birlikte, hesabınıza girdiğiniz bilgilerin Gizlilik Kurallarımızda belirtilen şekilde toplanabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul ediyor ve onaylamış olmaktasınız.

GIZLILIK KURALLARININ ZAMAN ZAMAN DEGISTIRILEBILECEGINI VE EN GEÇERLI UYGULANABILIR SARTLAR IÇIN SIK SIK GIZLILIK KURALLARINI KONTROL ETMENIZ GEREKTIGINI UNUTMAYIN VE ZAMAN ZAMAN SİTE GÜNCELLEMELERİNİ KONTROL EDİN.

Kimlik Tanımlı Bilgiler: Bu bilgiler, kim olduğunuzla ilgili bilgileri almamızı sağlar. Siteyi kullanırken topladığımız Kimlik Tanımlı Bilgiler, adinizi, firma bilgilerinizi, posta adresinizi, telefon numaranızı, isinizi ve meslek görevinizi içerebilir. Kimlik Tanımlı Bilgileri, bir sistemi kullanmaya kayıt yaptığınızda, bir ürün veya servis siparişi verdiğinizde, belli promosyon eylemlerinde bulunduğunuzda, anket doldurduğunuzda ve bizimle yazıştığınızda isteriz. Bu durumlarda kendiniz hakkında gönderdiğiniz bilgileri toplarız. Sitenin kimlik bilgileri gerektiren bir bölümünde olduğunuzu, sizden kullanıcı adınızı ve şifreniz girmenizi istediğimizde anlayabilirsiniz.

Kimlik Tanımlı Olmayan Bilgiler: Bu, kendi başına belli bir kişiyi tanımlamayan bilgilere denir. Siteyi ziyaret ettiğinizde topladığımız kimlik tanımlı olmayan bilgiler, bu Siteye girmeden önce geldiğiniz Web sitesinin Bir örnek Kaynak Konumlayıcısını (URL, Uniform Resource Locator), Sitede hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, sonrasında girdiğiniz URL, Siteye girmek için kullandığınız tarayıcı, Internet Protokol ("IP") adresi ve Sitede girdiğiniz her türlü arama terimini içerebilir.Bildiri de, verileri toplamak için çerezleri (cookie) nasıl kullandığımızla ve bu verileri toplamaya yarayan diğer teknolojilerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu , Benzeri Bilgileri Ve Verileri Toplama Nedenimiz. Bilgi toplamaktaki öncelikli hedeflerimiz, müşteri ve diğer kullanıcılarımıza, Sitemizi kullanırken seçkin,kaliteli ,sorunsuz, verimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır. Örneğin Site üzerinden ürün satın aldığınızda veya bilgi isteğinde bulunduğunuzda, Kimlik Tanımlı Bilgilerinizi kullanarak siparişinizi doldurur veya istenen bilgileri yanıtlarız. Kimlik Tanımlı Olmayan Bilgileri, kullanıcıların Siteyi nasıl kullandıklarını anlamamıza ve çeşitli sayfalardaki ilgilerini ölçmemize yardımcı olması için müşteri davranışlarını analiz ederekürün ve hizmet kalitemizi yenilemekteyiz. Bu bilgileri, mahmutpasa.com.tr içeriğini ve diğer alt web sitelerimizi geliştirmek,kullanımını kolaylaştırmak ve "Kullanıcı"lara daha iyi hizmet vermek amacıyla kullanmaktayız.

Göz Atma ve Arama: mahmutpasa.com.tr yi ziyaret ettiğinizde veya ürün ve servisler için çeşitli bağlantıları tıkladığınızda belli Kimlik Tanımlı Bilgileri toplarız.Bu bilgileri,Siteyi daha verimli bir şekilde yürütmek, geniş nüfus bilgileri toplamak,Sitedeki aktivite seviyesini izlemek ve reklamlarımızın etkinliğini değerlendirmek amacıyla toplamaktayız.

Sipariş: Ürün,servis veya hizmet satın aldığınızda Kimlik Tanımlı Bilgileri toplarız.Bu bilgileri, siparişinizi vermek,ödeme almak ve siparişinizin durumu hakkında sizinle iletişimde olmak amacıyla toplamaktayız.

Teknik destek: mahmutpasa.com.tr sitesi üzerinden satışı yapılan ürünleri hakkında teknik destek istediğinizde belli bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler,sistemlerinizi tanımlamak,ürünlerin konfigürasyonunu anlamak,sorularınızı teşhis etmek ve çözüm sunmak için gerekmektedir.

Online araştırmalar ve anketler: Araştırmaları doldurmaya ve anketlere katılmaya gönüllü olan müşterilerimizden Kimlik Tanımlı bilgiler toplarız. Bu bilgileri, ürün ve servislerimizi geliştirmek için kullanmaktayız.

Promosyon etkinlikleri: Bir promosyon programı veya etkinliğine girdiğinizde Kimlik tanımlı Bilgiler toplarız. Bu bilgileri, program ve etkinliğe kayıt yapmak, size promosyon e postaları göndermek, kazananları bildirmek ve yönetmelik ve yasalar uyarınca kazananların listesini kamuya açmak için kullanmaktayız.

Bültenler ve promosyon e postaları: Bülten, promosyon e postası veya diğer bilgileri almak istediğiniz zaman Kimlik Tanımlı Bilgiler toplarız. Bu bilgileri, istediğiniz bilgileri size sağlamak için kullanmaktayız.

İletişim bilgileri: Bizimle temasa geçtiğinizde, Kimlik Tanımlı Birlikler de dahil olmak üzere yazışma ve yorumlarınızın kaydını size özel bir dosyada tutarız. Bu bilgileri, bizimle tekrar temasa geçmeniz durumunda size daha iyi hizmet verebilmek için kullanmaktayız.

Bilgilerinizin Paylaşılması

İnternetten topladığımızı Kimlik Tanımlı Bilgileri, diğerlerine satmaz, pazarlamaz veya kiralamayız. İnternetten sağladığımız Kimlik Tanımlı Bilgileri, sadece mahmutpasa.com.tr servis sağlayan tedarikçi kişi ve/veya kurumlarla, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşabiliriz. Mahmutpasa.com.tr,kendi adına servis gerçekleştirmek üzere üçüncü kişileri görevlendirdiğinde, onlardan bu Online Gizlilik Bildirisini gözetmelerini telkin ve tavsiye etmekteyiz. Zaman zaman bizden, bir mahkeme emri, celpname veya hükümet soruşturması sonucunda Kimlik Tanımlı Bilgileri sağlamamız istenebilir. Ayni zamanda, tüm iyi niyetimizle yasalara uygun olmadığına inandığımız eylemleri yürütme organlarına rapor etme hakkini saklı tutmaktayız. Kayıt ve Şartlarımızı yürütmek veya uygulamak veya diğerlerinin ve kendimizin haklarını, mülkiyet ve güvenliğini korumak için gerekli olan durumlarda Kimlik Tanımlı Bilgileri verebiliriz.

Mahmutpasa.com.tr veya ilgili şahısları, başka bir tüzel kişi tarafından devralınabilir veya onlarla birleşebilir veya onların ilgili varlıkları devralınabilir. Böyle bir devralma durumu olduğunda, mahmutpasa.com.tr nin size ve Sitenin diğer kullanıcılarına hizmet vermeye devam edebilmesi için Kimlik Tanımlı Bilgilerinizin bir kısmını veya tümünü hizmet çeşitliliği ve kalitesini arttırmak için paylaşıma açabilir.

4.7. "MAHMUTPAŞA", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "MAHMUTPAŞA" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Mahmutpasa.com.tr’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, MAHMUTPAŞA’nın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. MAHMUTPAŞA , on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca tüm tarayıcıların ve Google, AFS reklamlarının MAHMUTPAŞA’ya yönlendirilmesi esnasında tüm tarayıcılar ve Google ve diğer tarayıcı KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " MAHMUTPAŞA"nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "MAHMUTPAŞA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “MAHMUTPAŞA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “MAHMUTPAŞA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “MAHMUTPAŞA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer kurallarımız dışı davranışların işlenmesine “MAHMUTPAŞA” tarafından izin verilmemekte,rıza gösterilmemektedir ve bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "MAHMUTPAŞA’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "MAHMUTPAŞA"nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “MAHMUTPAŞA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “MAHMUTPAŞA”nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "MAHMUTPAŞA Veritabanı", "MAHMUTPAŞA Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "MAHMUTPAŞA "nın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "MAHMUTPAŞA"ya ait ve/veya "MAHMUTPAŞA" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "MAHMUTPAŞA" hizmetlerini, "MAHMUTPAŞA" bilgilerini ve "MAHMUTPAŞA"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "MAHMUTPAŞA"nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "MAHMUTPAŞA" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "MAHMUTPAŞA"nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "MAHMUTPAŞA" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "MAHMUTPAŞA"; "MAHMUTPAŞA" hizmetleri, "MAHMUTPAŞA" bilgileri, "MAHMUTPAŞA" telif haklarına tabi çalışmaları, "MAHMUTPAŞA" ticari markaları, "MAHMUTPAŞA" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"MAHMUTPAŞA", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "MAHMUTPAŞA"nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MAHMUTPAŞA"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "MAHMUTPAŞA" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1